Fundusze UE

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji przez APM System Adam Kozłowski”

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy nowej, innowacyjnej usługi systemu sterowania, kontroli dostępu i autoryzacji bazujące na infrastrukturze w technologii NFC wraz z transmisją danych opartą na technologii Bluetooth 5.0. Usługa będzie wykorzystywana przez szerokie grono odbiorców od osób indywidualnych przez hotele, zakłady produkcyjne czy instytucje publiczne. Wprowadzenie nowej, innowacyjnej usługi jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania odbiorców w zakresie automatyzacji procesów kontroli, dostępu i autoryzacji.

Wartość projektu: 588 120,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 499 902,00 zł


Tytuł projektu: „Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w APM System Adam Kozłowski”

Realizacja projektu ma na celu stworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwie APM System Adam Kozłowski poprzez budowę laboratorium badawczego i jego wyposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę badawczą. W wyniku realizacji projektu w laboratorium będą prowadzone prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu do zarządzania instalacjami w obiektach mieszkalnych oraz obiektach przemysłowych, który umożliwi optymalne zarządzanie mediami, w tym energią elektryczną w obiektach.

Celem jest stworzenie systemu, który zbliży budynek do obiektu „zero emisyjnego” poprzez integrację dostępnych w budynków systemów i ich optymalizację. Innowacją produktów będzie wykorzystywanie wygenerowanych nadwyżek energii przez jedne instalacje do drugich, co będzie miało pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

Projekt przyczyni się do zwiększonej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw – skutkować będzie wzrostem nakładów na badania i rozwój oraz przyczyni się do rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach.

Wartość projektu: 3 196 954,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 299 575,00 zł


Tytuł projektu: „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie nowego sposobu świadczenia obecnych usług – kompleksowej usługi w zakresie instalacji ziemnych i oświetleniowych oraz dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych usług tj. usługi koparką, wynajem rusztowania mobilnego dla przemysłu czy obróbka metali żelaznych i metali kolorowych.

Wartość projektu: 77 490,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 59 850,00 zł