Fundusze UE

Tytuł projektu: „Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w APM System Adam Kozłowski”

Realizacja projektu ma na celu stworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwie APM System Adam Kozłowski poprzez budowę laboratorium badawczego i jego wyposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę badawczą. W wyniku realizacji projektu w laboratorium będą prowadzone prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu do zarządzania instalacjami w obiektach mieszkalnych oraz obiektach przemysłowych, który umożliwi optymalne zarządzanie mediami, w tym energią elektryczną w obiektach.

Celem jest stworzenie systemu, który zbliży budynek do obiektu „zero emisyjnego” poprzez integrację dostępnych w budynków systemów i ich optymalizację. Innowacją produktów będzie wykorzystywanie wygenerowanych nadwyżek energii przez jedne instalacje do drugich, co będzie miało pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

Projekt przyczyni się do zwiększonej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw – skutkować będzie wzrostem nakładów na badania i rozwój oraz przyczyni się do rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach.

Wartość projektu: 3 196 954,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 299 575,00 zł

Tytuł projektu: „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”

Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie nowego sposobu świadczenia obecnych usług – kompleksowej usługi w zakresie instalacji ziemnych i oświetleniowych oraz dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych usług tj. usługi koparką, wynajem rusztowania mobilnego dla przemysłu czy obróbka metali żelaznych i metali kolorowych.

Wartość projektu: 77 490,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 59 850,00 zł